material for member เป็นเครื่องมือในการใช้งาน Software Moodle ให้ใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ได้เข้าใจ และง่ายขึ้น

เวชศาสตร์ทางทะเล

 การนำสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นผลงานชิ้นใหม่ ด้วยผีมือของตัวเอง หรืออีกนัยก็คือ ตัวเองมีส่วนร่วมในชิ้นงานชิ้นนั้น เสน่ห์อย่างหนึ่ง ของสินค้าดีไซน์แนว D.I.Y คือถอดประกอบได้ง่าย ทำได้ด้วยตนเอง ที่สำคัญไม่ใช่แค่ความสวยงามตาม Fashion แต่ Function ก็ต้องสุดยอดด้วย แบรนด์สินค้าแนว D.I.Y.ที่คนไทยรู้จักกันดีก็คือ IKEA เป็นแบรนด์อุปกรณ์ของตกแต่ง บ้านแนว D.I.Y จากฟากฝั่งยุโรปที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เพียงคุณเลือกสินค้าและแบบที่ถูกใจ ที่เหลือก็เป็นหน้าที่คุณ นั่นคือไปประกอบและจัดการเอาเอง จุดขายของสินค้าแนวนี้ไม่ใช่ดูดีขณะใช้งานเท่านั้น แต่ต้องประกอบง่ายจริงชนิดไม่ต้องปาดเหงื่อ ซึ่งสินค้าในแต่ละหมวดมีเอกลักษณ์และดึงดูดความสนใจไม่น้อย อีก หนึ่งเหตุผลที่ใครหลายคนชื่นชอบที่จะไปเดินเลือกหาสินค้าประเภทนี้ก็คือ การจัดแต่งสินค้าที่จำลองสภาพจริงให้เห็น ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเสียเวลาจินตนาการว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเป็นอย่างไร ถ้านำไปจัดวางไว้ในห้องของตัวเอง เหมาะสมหรือเข้ากันดีหรือไม่กับห้องแบบไหนโทนสีอะไร บางแห่งถึงกับมีคอมพิวเตอร์จำลองพื้นที่ให้มองเห็นได้ในทันที เรียกว่าเป็นการสร้างภาพฝันให้ลูกค้าก่อนตัดสินใจ   นิติเวชศาสตร์ คือ วิชาแพทย์สาขาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ซึ่งนำเอาวิชาแพทย์ทุกสาขาไปประยุกต์
เพื่อประโยชน์แก่ขบวนการยุติธรรม ในปัจจุบันนี้ได้มีการวิวัฒนาการเจริญไปมากเช่นเดียวกันวิชาแพทย์สาขาอื่น ๆ 
และได้แยกออกเป็นวิชาย่อยหลายสาขาด้วยกัน คือ

การใช้งาน moodle เบื้องต้น